Είσαι πλούσιος; 

Ο προσωπικός μας τρόπος δείχνει το βάθος και τη γνησιότητα της χριστιανικής μας πίστης. Η στάση, η συμπεριφορά, οι δραστηριότητες, οι προτεραιότητες, οι αξίες που δίνουμε στα διάφορα πράγματα και η ιδιαίτερη χρήση των υλικών αγαθών μας ζωγραφίζουν.

Το κοσμικό σύστημα επιμένει ότι η καλή ζωή βρίσκεται στη συσσώρευση υλικών αγαθών και τη διαβίωση μέσα στην άνεση και την πολυτέλεια.

Ο Ιησούς Χριστός μας φανέρωσε ότι η ζωή βρίσκει την ολότητα της μόνο όταν επιδιώκουμε την επέκταση της βασιλείας Του, να αγαπούμε, να υπηρετούμε και να καλύπτουμε τις ανάγκες των άλλων. Η διδαχή και ο τρόπος ζωής Του καταδίκασε τη συσσώρευση πλούτου ως σκοπό της ζωής. Υπερτόνισε στους μαθητές Του ότι ο υλικός πλούτος είναι προσωρινός και αποτελεί μεγάλη απειλή για την πνευματική μας ζωή, ενώ ο πνευματικός πλούτος είναι αιώνιος και κατά πάντα ωφέλιμος.
“Μεγάλος δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια, με αυτάρκεια.” Α’ Τιμ. 6:6

Είναι καλό να θυμόμαστε πάντα:

– Δε φέραμε τίποτε στον κόσμο με τη γέννησή μας και δε θα πάρουμε με το θάνατό μας.

– Δώρο από το Θεό είναι η ικανότητά μας για εργασία και απόκτηση χρημάτων.

– Το χρήμα πρέπει να το χρησιμοποιούμε για να υπηρετούμε το Θεό και τους συνανθρώπους μας.