Τι θα γίνει με μας;

Η Ελλάδα θεωρητικά είναι ένα χριστιανικό έθνος.  Άρα πιστεύουμε στον Θεό και είμαστε Χριστιανοί, δηλαδή μαθητές του Χριστού.

Είναι αλήθεια αυτό; Μην βιαστείτε να απαντήσετε. 

Είμαστε  πια για τα καλά μέσα σε μεγάλη κρίση στην  Ελληνική κοινωνία. Κρίση σε όλους τους τομείς, αλλά εμάς μας απασχολεί περισσότερο η οικονομική.  Αυτά που χάσαμε δηλαδή. Ανασφάλεια και ερωτήματα όπως: πού τελειώνει όλο αυτό, πότε θα βγούμε κτλ. Ερωτήματα που απευθύνονται σε αυτούς που δεν μπορούν να απαντήσουν ή που θα απαντήσουν ψέματα.

Αν είμαστε μαθητές του Χριστού, προτείνω να θέσουμε τα ερωτήματα σ’ Εκείνον. Ο μαθητής Πέτρος ρώτησε τον Ιησού: “Ιδού, ημείς αφήκαμεν πάντα και σοι ηκολουθήσαμεν· τι λοιπόν θέλει είσθαι εις ημάς;” Ματθ. 19:27 Ο μαθητής Πέτρος θα έχανε πολλά. Το να ακολουθήσει τον Χριστό, δεν ήταν και η πιο συμφέρουσα επιλογή.

Τι θα γίνει με μας Κύριε; Είμαστε μαθητές σου -Έλληνες Χριστιανοί δεν είπαμε;- σε οικονομική κρίση. Χάσαμε πολλά. Τι θα γίνει με μας;

Ο Χριστός θα μας απαντήσει αληθινά, όπως απάντησε στον Πέτρο. Δεν θα σταθεί στην άδεια τσέπη μας, αλλά σε αυτά που «χάσαμε» για Εκείνον: “…σεις οι ακολουθήσαντές μοι… και πας όστις αφήκεν… ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλάσια θέλει λάβει, και ζωήν αιώνιον θέλει κληρονομήσει.” Ματθ. 19:28-29

Οι αληθινοί Χριστιανοί είναι “…ως πτωχοί πολλούς όμως πλουτίζοντες, ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες”. Β’ Κορ.6:10

Όποιος γνωρίσει τον Χριστό και γίνει μαθητής Του, θα αποκτήσει και τον αληθινό πλούτο.

Μην ξεχνάμε… Ζωή αιώνια!