Το έργο της Εκκλησίας

Το έργο της Εκκλησίας είναι κυρίως Πνευματικό!

Ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο αρχηγός και η κεφαλή της Εκκλησίας, μας είπε: “Υπάγετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε το ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν”(Μάρκ. 16:15).Βασική λοιπόν αποστολή της Εκκλησίας είναι να κηρύξει και να διαδώσει το Ευαγγέλιο. Το κήρυγμα της είναι Χριστοκεντρικό, ώστε να οδηγηθεί ο άνθρωπος  στον Χριστό και να πιστέψει σ’ Αυτόν, ο οποίος είναι ο μόνος Σωτήρας (Πραξ. 4:12).

Η  Εκκλησία γεννήθηκε αμέσως μετά την ανάληψη του Χριστού, την ημέρα της Πεντηκοστής, όπως τη γνωρίσαμε μέσα από τις Πράξεις των Αποστόλων. 
Οι πρώτοι πιστοί και όσοι προσετίθεντο, “ενέμενον εν τη διδαχή των αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάσει του άρτου και εν ταις προσευχαίς” (Πραξ. 2:42). Αυτά τα χαρακτηριστικά προβάλλει και σήμερα η Εκκλησία ως το θεμέλιο επάνω στο οποίο οικοδομούμε το πνευματικό μας σπίτι.

Ακόμη η Εκκλησία είναι  “ο στύλος και το εδραίωμα της αληθείας” (Τιμ. 3:15).Στο έργο της λοιπόν είναι και να καθοδηγεί τους πιστούς, ώστε να εδραιωθούν στην αλήθεια, που είναι ο Χριστός! 
Συναισθανόμενη την ευθύνη να διατηρήσει και να μεταδώσει από γενιά σε γενιά ανόθευτη τη διδασκαλία, που της άφησε ο Χριστός, αγωνίζεται για έναν βίο με καθαρότητα και αγιασμό για να παρασταθεί ενώπιον του Θεού, “ητοιμασμένην ως νύμφην κεκοσμημένην διά τον άνδρα αυτής” (Αποκ. 21:2).

Κατά τα πρότυπα αυτά και με τη Χάρη του Θεού μαθητεύουν οι πιστοί στον Λόγο Του προϊστάμενοι καλών έργων, ζώντας μια σχέση με τον Χριστό και όχι ακολουθώντας μία θρησκεία. 
Μαζί με τον επίσκοπο και όσους εργάζονται για την διαποίμανση της Εκκλησίας, μπορεί ο κάθε πιστός με το παράδειγμα και τη ζωή του να οικοδομεί και να οικοδομείται σαν ζωντανή πέτρα (Πετ. 2:5).