28 Μαΐου 2021

Χαρκοφτάκης Γιώργος – Αγάπης πρόσκληση, αγάπης οφειλή!

Παρασκευή – 28/05/2021

Περικοπή: Προς Ρωμαίους 13:8, Προς Κορινθίους Α’ 1:9

8 Σε κανέναν να μη οφείλετε τίποτε, παρά μονάχα το να αγαπάτε ο ένας τον άλλον· επειδή, εκείνος που αγαπάει τον άλλον, εκπληρώνει τον νόμο.


9 Πιστός είναι ο Θεός, διαμέσου τού οποίου προσκληθήκατε στο να είστε κοινωνοί τού Υιού του, του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας.