2 Απριλίου 2021

Μιχάλης Δημήτρης – Ο Χριστός κηρύττεται!

Μιχάλης Δημήτρης – Ο Χριστός κηρύττεται!

Παρασκευή – 02/04/2021

Περικοπή: Προς Φιλιππησίους 1:1-11

1 Ο Παύλος και ο Τιμόθεος, δούλοι τού Ιησού Χριστού, σε όλους τούς αγίους τού Ιησού Χριστού, που είναι στους Φιλίππους, μαζί με τους επισκόπους και τους διακόνους·
2 είθε να είναι χάρη σε σας και ειρήνη από τον Πατέρα μας Θεό και τον Κύριο Ιησού Χριστό.
3 Ευχαριστώ τον Θεό μου κάθε φορά που σας θυμάμαι,
4 πάντοτε, σε κάθε προσευχή μου, καθώς δέομαι για όλους σας με χαρά,
5 εξαιτίας τής κοινωνίας σας στο ευαγγέλιο από την πρώτη ημέρα μέχρι τώρα·
6 επειδή, είμαι βέβαιος, ακριβώς σε τούτο, ότι εκείνος που άρχισε σε σας ένα καλό έργο, θα το επιτελέσει μέχρι την ημέρα τού Ιησού Χριστού.
7 Όπως είναι δίκαιο σε μένα να φρονώ τούτο για όλους σας, επειδή σας έχω στην καρδιά μου, και είστε όλοι εσείς, και στα δεσμά μου και στην απολογία, και στην επιβεβαίωση του ευαγγελίου,    συγκοινωνοί μου στη χάρη·
8 επειδή, είναι μάρτυράς μου ο Θεός, ότι σας επιποθώ όλους με σπλάχνα Ιησού Χριστού·
9 και προσεύχομαι τούτο, να περισσεύσει η αγάπη σας ακόμα περισσότερο και περισσότερο σε επίγνωση και σε κάθε νόηση·
10 για να διακρίνετε τα διαφέροντα, ώστε να είστε ειλικρινείς και απρόσκοπτοι μέχρι την ημέρα τού Χριστού,
11 γεμάτοι από καρπούς δικαιοσύνης, που [παράγονται] διαμέσου τού Ιησού Χριστού, σε δόξαν και έπαινον του Θεού.