6 Ιουνίου 2018

Περιάλης Αντώνης – “2ο” Η σωστή λειτουργία των χαρισμάτων! Μάθημα (29ο)

Περιάλης Αντώνης – “2ο” Η σωστή λειτουργία των χαρισμάτων! Μάθημα (29ο)

Τετάρτη 06/06/2018

Σειρά Μαθημάτων – Προς Κορινθίους Α’ 14:35-40  Μάθημα (29ο)

35 Αλλά, αν θέλουν να μάθουν κάτι, ας ρωτούν τούς άνδρες τους στο σπίτι· επειδή, είναι αισχρό σε γυναίκες να μιλάνε μέσα σε εκκλησία.
36 Μήπως από σας βγήκε ο λόγος τού Θεού ή σε μόνους εσάς έφτασε;
37 Αν κάποιος νομίζει ότι είναι προφήτης ή πνευματικός, ας μάθει εκείνα που σας γράφω, ότι είναι εντολές τού Κυρίου·
38 αλλά, αν κάποιος αγνοεί, ας αγνοεί.
39 Ώστε, αδελφοί, ζητάτε με ζήλο το να προφητεύετε, και το να μιλάνε με γλώσσες μη το εμποδίζετε.
40 Όλα ας γίνονται με ευσχημοσύνη και με τάξη.