25 Αυγούστου 2019

Περιάλης Αντώνης – Αυτοί που τον προσμένουν…

Περιάλης Αντώνης – Αυτοί που τον προσμένουν…

Ομιλία Πριν την Θεία Κοινωνία – 25/08/2019

Προς Εβραίους 9:27​-28

27 Και καθώς είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους μια φορά να πεθάνουν, ύστερα δε από τούτο είναι κρίση·
28 έτσι και ο Χριστός, ο οποίος μια φορά για πάντα προσφέρθηκε για να σηκώσει τις αμαρτίες πολλών, θα φανεί για μια δεύτερη φορά χωρίς αμαρτία σ’ εκείνους που τον προσμένουν για σωτηρία.