1 Μαΐου 2016

Περιάλης Αντώνης – Αυτόπτες μάρτυρες της Αγάπης

Περιάλης Αντώνης – Αυτόπτες μάρτυρες της Αγάπης

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 01/05/2016

Ιωάννου Α’ 4:14​-16

14 Κι εμείς είδαμε και δίνουμε μαρτυρία ότι ο Πατέρας απέστειλε τον Υιό Σωτήρα τού κόσμου.
15 Όποιος ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός τού Θεού, ο Θεός μένει σε ενότητα μ’ αυτόν, κι αυτός μένει σε ενότητα με τον Θεό.
16 Κι εμείς γνωρίσαμε και πιστέψαμε την αγάπη που έχει για μας ο Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη· και εκείνος που μένει μέσα στην αγάπη, μένει σε ενότητα με τον Θεό και ο Θεός μένει σε ενότητα μ’ αυτόν.