12 Φεβρουαρίου 2020

Περιάλης Αντώνης – Αγάπη για όλους τους αγίους! (Μάθημα 2ο)

Περιάλης Αντώνης – Αγάπη για όλους τους αγίους! (Μάθημα 2ο)

Τετάρτη 12/02/2020

Σειρά Μαθημάτων – Προς Κολοσσαείς 1:3-8 (Μάθημα 2ο)

3 Ευχαριστούμε τον Θεό και Πατέρα τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, καθώς προσευχόμαστε πάντοτε για σας,
4 όταν ακούσαμε την πίστη σας στον Ιησού Χριστό, και την αγάπη σε όλους τούς αγίους,
5 για την ελπίδα που είναι για σας αποταμιευμένη στους ουρανούς· την οποία από πριν ακούσατε στον λόγο τής αλήθειας τού ευαγγελίου,
6 το οποίο ήρθε σε σας, όπως και σε ολόκληρο τον κόσμο· και καρποφορεί, όπως και σε σας, από την ημέρα που ακούσατε και γνωρίσατε τη χάρη τού Θεού αληθινά·
7 καθώς και μάθατε από τον Επαφρά, τον αγαπητό σύνδουλό μας, που είναι για σας πιστός διάκονος του Χριστού·
8 ο οποίος και φανέρωσε σε μας την αγάπη σας, που δίνεται από το Πνεύμα.