23 Αυγούστου 2020

Περιάλης Αντώνης – Αγωνίστηκα τον καλό αγώνα!

Περιάλης Αντώνης – Αγωνίστηκα τον καλό αγώνα!

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 23/08/2020

Προς Τιμόθεον Β’ 4:6-8

6 Επειδή, εγώ γίνομαι ήδη σπονδή, και ο καιρός τής αναχώρησής μου έφτασε.
7 Τον αγώνα τον καλό αγωνίστηκα, τον δρόμο τελείωσα, την πίστη διατήρησα·
8 τώρα, πλέον, μου απομένει το στεφάνι τής δικαιοσύνης, το οποίο ο Κύριος θα μου αποδώσει κατά την ημέρα εκείνη, ο δίκαιος κριτής· και όχι μονάχα σε μένα, αλλά και σε όλους όσους επιποθούν την επιφάνειά του.