17 Φεβρουαρίου 2019

Περιάλης Αντώνης – Αινείτε τον Κύριο!

Περιάλης Αντώνης – Αινείτε τον Κύριο!

Ομιλία Πριν την Θεία Κοινωνία – 17/02/2019

Ψαλμός 148:1-4

1 Αινείτε τον Κύριο. Αινείτε τον Κύριο από τους ουρανούς· αινείτε τον μέσα στους ύψιστους χώρους.
2 Αινείτε τον, όλοι οι άγγελοί του· αινείτε τον, όλες οι δυνάμεις του.
3 Αινείτε τον, ήλιε και φεγγάρι· αινείτε τον, όλα τα αστέρια τού φωτός.
4 Αινείτε τον οι ουρανοί των ουρανών, και τα νερά που είναι πάνω από τους ουρανούς.