4 Δεκεμβρίου 2022

Περιάλης Αντώνης – Αλλάζοντας τη λύπη σε Ευλογία!

Περιάλης Αντώνης – Αλλάζοντας τη λύπη σε Ευλογία!

Κυριακή 04/12/2022

9 Και ο Ιαβής ήταν ενδοξότερος απ’ ό,τι οι αδελφοί του· και η μητέρα του αποκάλεσε το όνομά του Ιαβής, λέγοντας: Επειδή [τον] γέννησα με λύπη.
10 Και ο Ιαβής επικαλέστηκε τον Θεό τού Ισραήλ, λέγοντας: Είθε με ευλογία να με ευλογήσεις, και να απλώσεις τα όριά μου, και το χέρι σου να είναι μαζί μου, και να [με] φυλάττεις από κακό, ώστε να μη έχω λύπη! Και ο Θεός χάρισε σ’ αυτόν όσα ζήτησε.