4 Αυγούστου 2019

Περιάλης Αντώνης – Άμαχοι, επιεικείς, γεμάτοι πραότητα!

Περιάλης Αντώνης – Άμαχοι, επιεικείς, γεμάτοι πραότητα!

Ομιλία Πριν την Θεία Κοινωνία – 04/08/2019

Προς Τίτον 3:1-2

1 Υπενθύμιζε σ’ αυτούς να υποτάσσονται στις αρχές και στις εξουσίες, να πειθαρχούν, να είναι έτοιμοι σε κάθε αγαθό έργο,
2 να μη βλασφημούν κανέναν, να είναι άμαχοι, συμβιβαστικοί, να δείχνουν κάθε πραότητα σε όλους τούς ανθρώπους.