30 Σεπτεμβρίου 2020

Περιάλης Αντώνης – Αν κάποιος δεν θέλει να εργάζεται, να μένει νηστικός! (Μάθημα 5ο)

Περιάλης Αντώνης – Αν κάποιος δεν θέλει να εργάζεται, να μένει νηστικός! (Μάθημα 5ο)

Τετάρτη 30/09/2020

Σειρά Μαθημάτων – Προς Θεσσαλονικείς Β’  3:6-18 (Μάθημα 5ο)

6 Σας παραγγέλλουμε μάλιστα, αδελφοί, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να απομακρύνεστε από κάθε έναν αδελφό, που περπατάει άτακτα, και όχι σύμφωνα με την παράδοση που παρέλαβε από μας.
7 Επειδή, ξέρετε πώς πρέπει να μας μιμείστε· δεδομένου ότι, δεν φερθήκαμε άτακτα μεταξύ σας,
8 ούτε φάγαμε δωρεάν ψωμί από κάποιον, αλλά με κόπο και μόχθο, εργαζόμενοι νύχτα και ημέρα, για να μη επιβαρύνουμε κανέναν από σας.
9 Όχι ότι δεν έχουμε εξουσία, αλλά για να σας δώσουμε τον εαυτό μας υπόδειγμα στο να μας μιμείστε.
10 Επειδή, και όταν ήμασταν κοντά σας, αυτό σας παραγγέλλαμε, ότι, αν κάποιος δεν θέλει να εργάζεται, δεν πρέπει ούτε και να τρώει·
11 επειδή, ακούμε μερικούς ότι περπατούν ανάμεσά σας άτακτα, οι οποίοι καθόλου δεν εργάζονται, αλλά περιεργάζονται.
12 Όμως, παραγγέλλουμε σ’ αυτού τού είδους τούς ανθρώπους, και τους προτρέπουμε διαμέσου τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να τρώνε το ψωμί τους εργαζόμενοι με ησυχία.
13 Εσείς, μάλιστα, αδελφοί, μη αποκάμετε στο να πράττετε το καλό.
14 Και αν κάποιος δεν υπακούει στον λόγο μας, που γράφουμε με την επιστολή, αυτόν να τον σημειώνετε· και μη συναναστρέφεστε μαζί του, για να ντραπεί.
15 Όμως, μη τον θεωρείτε ως εχθρό, αλλά να τον νουθετείτε ως αδελφό.
16 Αυτός δε ο Κύριος της ειρήνης είθε να σας δώσει ειρήνη μέσα σε κάθε τι, με κάθε τρόπο. Ο Κύριος είθε να είναι μαζί με όλους σας.
17 Ο χαιρετισμός γράφτηκε με το δικό μου χέρι, του Παύλου, που είναι σημείο σε κάθε επιστολή· έτσι γράφω:
18 Η χάρη τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού είθε να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν.