31 Ιουλίου 2022

Περιάλης Αντώνης – Αν όλα έρθουν ανάποδα!

Περιάλης Αντώνης – Αν όλα έρθουν ανάποδα!

Κυριακή – 31/07/2022

Περικοπή: Αββακούμ 3:1-4 & 16-19

1 Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΑΒΒΑΚΟΥΜ ΣΕ ΣΙΓΙΩΝΩΘ.
2 Κύριε, άκουσα την ακοή σου, [και] φοβήθηκα· Κύριε, ζωοποίει το έργο σου στη διαδρομή των ετών στη διαδρομή των ετών, κάν’ [το] γνωστό· μέσα στην οργή [σου], θυμήσου το έλεος.
3 Ο Θεός ήρθε από τη Θαιμάν, και ο Άγιος από το βουνό Φαράν. Η δόξα του σκέπασε τους ουρανούς, και από την αίνεσή του ήταν γεμάτη η γη.
4 Και η λάμψη [του] ήταν σαν το φως· ακτίνες [έβγαιναν] από το χέρι του, και εκεί ήταν ο κρυψώνας τής δύναμής του.


16 Άκουσα, και συνταράχτηκαν τα εντόσθιά μου· στη φωνή τα χείλη μου έτρεμαν η σαθρότητα μπήκε στα κόκαλά μου, και από κάτω μου πήρα τρόμο όμως, κατά την ημέρα τής θλίψης θα αναπαυθώ, όταν ανέβει ενάντια στον λαό αυτός που πρόκειται να τον εκπορθήσει.
17 Ακόμα και αν η συκιά δεν βλαστήσει ούτε θα υπάρχει καρπός στις αμπέλους αν ο κόπος τού ελιόδεντρου ματαιωθεί, και τα χωράφια δεν δώσουν τροφή το κοπάδι εξολοθρευτεί από τη μάντρα, και δεν υπάρχουν βόδια στους σταύλους·
18 εγώ, όμως, θα ευφραίνομαι στον Κύριο, θα χαίρομαι στον Θεό τής σωτηρίας μου.
19 Ο Κύριος ο Θεός [είναι] η δύναμή μου, και θα κάνει τα πόδια μου σαν των ελαφιών· και θα με κάνει να περπατάω επάνω στους ψηλούς τόπους μου. Στον αρχιμουσικό επάνω σε Νεγινώθ.