3 Μαρτίου 2019

Περιάλης Αντώνης – Ανέβηκε ψηλά…έδωσε χαρίσματα! (Μάθημα 9ο)

Περιάλης Αντώνης – Ανέβηκε ψηλά…έδωσε χαρίσματα! (Μάθημα 9ο)

Τετάρτη – 06/03/2019

Σειρά Μαθημάτων – Προς Εφεσίους 4:7-12 (Μάθημα 9ο)

7 Σε κάθε έναν, μάλιστα, από μάς δόθηκε η χάρη σύμφωνα με το μέτρο τής δωρεάς τού Xριστού.
8 Γι’ αυτό, λέει: «Kαθώς ανέβηκε σε ύψος, αιχμαλώτισε αιχμαλωσία, και έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους».
9 Kαι το, ανέβηκε, τι είναι, παρά ότι και κατέβηκε πρώτα στα κατώτερα μέρη τής γης;
10 Aυτός που κατέβηκε, αυτός είναι που και ανέβηκε πιο πάνω από όλους τούς ουρανούς, για να γεμίσει με πληρότητα τα πάντα.
11 Kαι αυτός έδωσε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες,άλλους δε ευαγγελιστές, άλλους δε ποιμένες και δασκάλους,
12 για την τελειοποίηση των αγίων, για το έργο τής διακονίας, για την οικοδομή τού σώματος του Xριστού·