4 Ιουλίου 2018

Περιάλης Αντώνης – Ανοίχθηκε μια μεγάλη και ενεργητική θύρα! Μάθημα (33ο)

Περιάλης Αντώνης – Ανοίχθηκε μια μεγάλη και ενεργητική θύρα! Μάθημα (33ο)

Τετάρτη 04/07/2018

Σειρά Μαθημάτων – Προς Κορινθίους Α’ 16:1-12  Μάθημα (33ο)

 1 Σε σχέση δε με τη συνεισφορά, για [τις ανάγκες] των αγίων, όπως διέταξα στις εκκλησίες τής Γαλατίας, έτσι να κάνετε κι εσείς.
2 Κατά την πρώτη [ημέρα] τής εβδομάδας, κάθε ένας από σας, ας εναποθέτει κατά μέρος, θησαυρίζοντας ό,τι αν ευπορεί· ώστε, όταν έρθω, να μη συγκεντρώνονται τότε συνεισφορές.
3 Και όταν έρθω, όποιους εγκρίνετε με επιστολές, αυτούς θα στείλω να μεταφέρουν τη δωρεά σας στην Ιερουσαλήμ.
4 Και αν είναι άξιο να πάω και εγώ, θάρθουν μαζί μου.
5 Θάρθω δε σε σας, αφού περάσω διαμέσου τής Μακεδονίας, (επειδή, [τώρα] περνάω διαμέσου τής Μακεδονίας)·
6 και, ίσως, θα παραμείνω κοντά σας ή και θα μείνω με σας όλο τον χειμώνα, ώστε να με κατευοδώσετε εσείς, όπου αν πάω.
7 Επειδή, δεν θέλω να σας δω τώρα ως περαστικός· ελπίζω, όμως, να μείνω κοντά σας λίγο καιρό, αν [το] επιτρέψει ο Κύριος.
8 Μάλιστα, θα μείνω στην Έφεσο μέχρι την Πεντηκοστή·
9 επειδή, μου ανοίχθηκε μια μεγάλη και ενεργητική θύρα, και οι ενάντιοι [είναι] πολλοί.
10 Και αν έρθει ο Τιμόθεος, προσέχετε να είναι ανάμεσά σας χωρίς φόβο· επειδή, εργάζεται το έργο τού Κυρίου, όπως και εγώ.
11 Κανένας, λοιπόν, ας μη τον εξουθενήσει· και κατευοδώστε τον με ειρήνη, για νάρθει σε μένα· επειδή, τον περιμένω μαζί με τους αδελφούς.
12 Όσο δε για τον αδελφό Απολλώ, πολύ τον παρακάλεσα νάρθει σε σας μαζί με τους αδελφούς· και δεν ήθελε με κανέναν τρόπο νάρθει τώρα· θάρθει, όμως, όταν ευκαιρήσει.