13 Νοεμβρίου 2019

Περιάλης Αντώνης – Αντάξια του Ευαγγελίου πολιτεία! (Μάθημα 3ο)

Περιάλης Αντώνης – Αντάξια του Ευαγγελίου πολιτεία! (Μάθημα 3ο)

Τετάρτη 13/11/2019

Σειρά Μαθημάτων – Προς Φιλιππησίους 1:27-30 (Μάθημα 3ο)

27 Μονάχα, πολιτεύεστε επάξια προς το ευαγγέλιο του Χριστού, για να ακούσω, είτε όταν έρθω και σας δω είτε ενώ είμαι απών, την κατάστασή σας, ότι στέκεστε σε ένα πνεύμα, αγωνιζόμενοι μαζί, με μια ψυχή, για την πίστη τού ευαγγελίου·
28 και χωρίς να φοβάστε σε τίποτε από τους ενάντιους· που σ’ αυτούς μεν είναι ένδειξη απώλειας, σε σας όμως σωτηρίας, κι αυτό από τον Θεό·
29 επειδή, σε σας χαρίστηκε το υπέρ τού Χριστού όχι μονάχα να πιστεύετε σ’ αυτόν, αλλά και να πάσχετε υπέρ αυτού·
30 έχοντας τον ίδιον αγώνα, τον οποίο είδατε σε μένα, και τώρα ακούτε ότι υπάρχει σε μένα.