25 Οκτωβρίου 2017

Περιάλης Αντώνης – Από αμαρτωλοί, προσκαλεσμένοι Άγιοι! Μάθημα (1ο)

Περιάλης Αντώνης – Από αμαρτωλοί, προσκαλεσμένοι Άγιοι! Μάθημα (1ο)

Τετάρτη 25/10/2017

Σειρά Μαθημάτων – Προς Κορινθίους Α’ 1:1-9  Μάθημα (1ο)

1 Παύλος, προσκαλεσμένος απόστολος του Ιησού Χριστού κατά το θέλημα του Θεού, και ο αδελφός Σωσθένης,
2 προς την εκκλησία τού Θεού, που είναι στην Κόρινθο, τους αγιασμένους εν Χριστώ Ιησού, τους προσκαλεσμένους αγίους, μαζί με όλους εκείνους που σε κάθε τόπο επικαλούνται το όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, που είναι και δικός τους και δικός μας.
3 Χάρη να είναι σε σας και ειρήνη από τον Πατέρα μας Θεό και τον Κύριο Ιησού Χριστό.
4 Πάντοτε ευχαριστώ τον Θεό μου για σας, για τη χάρη τού Θεού που σας δόθηκε διαμέσου τού Ιησού Χριστού·
5 ότι σ’ αυτόν γίνατε πλούσιοι σε όλα, σε κάθε λόγο και σε κάθε γνώση·
6 καθώς η μαρτυρία τού Χριστού στηρίχθηκε ανάμεσά σας·
7 ώστε δεν μένετε πίσω σε κανένα χάρισμα, προσμένοντας την αποκάλυψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού·
8 ο οποίος και θα σας στηρίξει μέχρι τέλους άμεμπτους, κατά την ημέρα τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
9 Πιστός είναι ο Θεός, διαμέσου τού οποίου προσκληθήκατε στο να είστε κοινωνοί τού Υιού του, του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας.