9 Σεπτεμβρίου 2020

Περιάλης Αντώνης – Παρουσία και επισυναγωγή! (Μάθημα 2ο)

Περιάλης Αντώνης – Παρουσία και επισυναγωγή! (Μάθημα 2ο)

Τετάρτη 09/09/2020

Σειρά Μαθημάτων – Προς Θεσσαλονικείς Β’ 1:10-12, 2:1-3 (Μάθημα 2ο)

10 όταν έρθει να ενδοξαστεί ανάμεσα στους αγίους του, και να θαυμαστεί ανάμεσα σε όλους που τον πιστεύουν, (επειδή, εσείς πιστέψατε στη μαρτυρία μας), κατά την ημέρα εκείνη.
11 Για το οποίο και προσευχόμαστε πάντοτε για σας, για να σας κάνει ο Θεός μας αντάξιους της κλήσης του, και να εκπληρώσει κάθε ευδοκία αγαθοσύνης, και το έργο τής πίστης με δύναμη·
12 για να ενδοξαστεί το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σε σας, κι εσείς σ’ αυτόν, σύμφωνα με τη χάρη τού Θεού μας και Κυρίου Ιησού Χριστού.


1 ΣΑΣ παρακαλούμε, μάλιστα, αδελφοί, για την παρουσία τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και την επισύναξή μας σ’ αυτόν,
2 μη σαλευτείτε γρήγορα από το φρόνημά σας ούτε να αναστατώνεστε, ούτε με πνεύμα ούτε με λόγο ούτε με επιστολή, σαν δήθεν να γράφεται από μας, ότι τάχα πλησίασε η ημέρα τού Χριστού.
3 Ας μη σας εξαπατήσει κάποιος με κανέναν τρόπο· επειδή, δεν θάρθει εκείνη η ημέρα, αν πρώτα δεν έρθει η αποστασία, και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο γιος τής απώλειας,