28 Νοεμβρίου 2021

Περιάλης Αντώνης – Ας δοκιμάζει τον εαυτό του ο άνθρωπος…

Περιάλης Αντώνης – Ας δοκιμάζει τον εαυτό του ο άνθρωπος…

Ομιλία πριν την Κοινωνία – 28/11/2021

Περικοπή: Προς Κορινθίους Α’ 11:26-34

26 Επειδή, όσες φορές αν τρώτε το άρτον τούτον, και πίνετε το ποτήρι τούτο, τον θάνατο του Κυρίου εξαγγέλλετε, μέχρι την έλευσή του.
27 Ώστε, όποιος τρώει τούτον τον άρτο ή πίνει το ποτήρι τού Κυρίου με ανάξιο τρόπο, θα είναι ένοχος του σώματος και του αίματος του Κυρίου.
28 Ας δοκιμάζει, λοιπόν, ο άνθρωπος τον εαυτό του, και έτσι ας τρώει από τον άρτο, και ας πίνει από το ποτήρι.
29 Επειδή, αυτός που τρώει και πίνει με ανάξιο τρόπο, τρώει και πίνει κατάκριση στον εαυτό του, μη διακρίνοντας το σώμα τού Κυρίου.
30 Γι’ αυτό, [υπάρχουν] ανάμεσά σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι, και πεθαίνουν αρκετοί.
31 Επειδή, αν διακρίναμε τον εαυτό μας, δεν θα κρινόμασταν.
32 Αλλά, όταν κρινόμαστε, παιδαγωγούμαστε από τον Κύριο, για να μη κατακριθούμε μαζί με τον κόσμο.
33 Ώστε, αδελφοί μου, όταν συνέρχεστε για να φάτε, περιμένετε ο ένας τον άλλον.
34 Αν όμως κάποιος πεινάει, ας τρώει στο σπίτι [του], για να μη συνέρχεστε προς κατάκριση. Τα δε υπόλοιπα, θα [τα] διατάξω, όταν έρθω.