5 Φεβρουαρίου 2020

Περιάλης Αντώνης – Χάρη και ειρήνη πληθύνεται σε εσάς! (Μάθημα 1ο)

Περιάλης Αντώνης – Χάρη και ειρήνη πληθύνεται σε εσάς! (Μάθημα 1ο)

Τετάρτη 05/02/2020

Σειρά Μαθημάτων – Προς Κολοσσαείς 1:1-2 (Μάθημα 1ο)

1 Ο Παύλος, απόστολος του Ιησού Χριστού με το θέλημα του Θεού, και ο αδελφός Τιμόθεος,
2 προς τους αγίους και πιστούς αδελφούς εν Χριστώ, που είναι στις Κολοσσές· είθε να είναι χάρη σε σας και ειρήνη από τον Πατέρα μας Θεό, και τον Κύριο Ιησού Χριστό.