9 Ιανουαρίου 2019

Περιάλης Αντώνης – Χάρη σ’ Αυτόν έχουμε την απολύτρωση δια του αίματός Του! (Μάθημα 2ο)

Περιάλης Αντώνης – Χάρη σ’ Αυτόν έχουμε την απολύτρωση δια του αίματός Του! (Μάθημα 2ο)

Τετάρτη – 09/01/2019

Σειρά Μαθημάτων – Προς Εφεσίους 1:4-14 (Μάθημα 2ο)

4 καθώς μάς έκλεξε διαμέσου αυτού πριν από τη δημιουργία τού κόσμου, για να είμαστε άγιοι και χωρίς ψεγάδι μπροστά του με αγάπη·
5 αφού μας προόρισε σε υιοθεσία διαμέσου τού Iησού Xριστού στον εαυτό του, σύμφωνα με την ευδοκία τού θελήματός του,
6 σε έπαινον της δόξας τής χάρης του, με την οποία μάς χαρίτωσε με τον αγαπημένο του·
7 με τον οποίο έχουμε την απολύτρωση διαμέσου τού αίματός του, την άφεση των αμαρτημάτων, σύμφωνα με τον πλούτο τής χάρης του·
8 από την οποία έκανε να περισσεύσει σε μας με κάθε σοφία και φρόνηση,
9 καθώς γνωστοποίησε σε μας το μυστήριο του θελήματός του, σύμφωνα με την ευδοκία του, που από πριν έθεσε μέσα στον εαυτό του,
10 σε οικονομία τού πληρώματος των καιρών, να ανακεφαλαιώσει τα πάντα στον Xριστό, και αυτά που είναι μέσα στους ουρανούς και αυτά που είναι επάνω στη γη·
11 σ’ αυτόν, στον οποίο και πήραμε κληρονομιά, καθώς προοριστήκαμε σύμφωνα με την πρόθεση εκείνου, ο οποίος ενεργεί τα πάντα, κατά τη βουλή1 τού θελήματός του·
12 για να είμαστε σε έπαινο της δόξας του, εμείς που προελπίσαμε στον Xριστό·
13 στον οποίο και εσείς ελπίσατε, όταν ακούσατε τον λόγο τής αλήθειας, το ευαγγέλιο της σωτηρίας σας· στον οποίο και, καθώς πιστέψατε, σφραγιστήκατε με το Άγιο Πνεύμα τής υπόσχεσης·
14 που είναι ο αρραβώνας τής κληρονομιάς μας, μέχρι την απολύτρωση του λαού του που αποκτήθηκε, σε έπαινο της δόξας του.