8 Οκτωβρίου 2017

Περιάλης Αντώνης – Χωρίς γογγυσμούς…

Περιάλης Αντώνης – Χωρίς γογγυσμούς…

Ομιλία Πριν Την Κοινωνία – 08/10/2017

Προς Φιλιππησίους 2:14-15

14 Όλα να τα κάνετε χωρίς γογγυσμούς και αμφισβητήσεις·
15 για να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι, παιδιά τού Θεού, χωρίς ψεγάδι, μέσα σε μια γενεά στρεβλή και διεστραμμένη· ανάμεσα στους οποίους λάμπετε σαν φωστήρες μέσα στον κόσμο,