7 Νοεμβρίου 2021

Περιάλης Αντώνης – Χριστιανικές σχέσεις…

Περιάλης Αντώνης – Χριστιανικές σχέσεις…

Ομιλία Πριν την Κοινωνία – 07/11/2021

Περικοπή: Προς Γαλάτας 6:1-5

1 ΑΔΕΛΦΟΙ, και αν ένας άνθρωπος, απερίσκεπτα, πέσει σε κάποιο παράπτωμα, εσείς οι πνευματικοί διορθώνετε αυτού τού είδους τον [άνθρωπο], με πνεύμα πραότητας· προσέχοντας στον εαυτό σου, μήπως κι εσύ πειραστείς.
2 Βαστάζετε ο ένας τα βάρη τού άλλου, και εκπληρώστε έτσι τον νόμο τού Χριστού.
3 Επειδή, αν κάποιος νομίζει ότι είναι κάτι, ενώ δεν είναι τίποτε, εξαπατάει τον εαυτό του.
4 Αλλά, κάθε ένας ας εξετάζει το δικό του έργο, και τότε θα έχει καύχημα μονάχα στον εαυτό του και όχι στον άλλον.
5 Επειδή, κάθε ένας θα βαστάξει το δικό του φορτίο.