6 Ιανουαρίου 2019

Περιάλης Αντώνης – Χριστιανική ευγένεια!

Περιάλης Αντώνης – Χριστιανική ευγένεια!

Ομιλία Πριν Την Κοινωνία – 06/01/2019

Προς Φιλιππησίους 4:8-9

8 Τέλος, αδελφοί μου, όσα είναι αληθινά, όσα είναι σεμνά, όσα είναι δίκαια, όσα είναι καθαρά, όσα είναι προσφιλή, όσα έχουν καλή φήμη, αν υπάρχει κάποια αρετή, και αν υπάρχει κάποιος έπαινος, αυτά να συλλογίζεστε.
9 Εκείνα που και μάθατε, και παραλάβατε, και ακούσατε, και είδατε σε μένα, αυτά να κάνετε· και ο Θεός τής ειρήνης θα είναι μαζί σας.