31 Οκτωβρίου 2021

Περιάλης Αντώνης – Δαιμόνια: Παρανοήσεις και υπερβολές!

Περιάλης Αντώνης – Δαιμόνια: Παρανοήσεις και υπερβολές!

Ομιλία Πριν την Κοινωνία – 31/10/2021

Περικοπή: Κατά Ματθαίον 12:43-45

43 Και όταν το ακάθαρτο πνεύμα βγει από τον άνθρωπο, περνάει μέσα από άνυδρους τόπους, και ζητάει ανάπαυση, και δεν βρίσκει.
44 Τότε λέει: Ας γυρίσω στο σπίτι μου, απ’ όπου βγήκα. Και αφού έρθει, το βρίσκει αδειανό, σκουπισμένο και στολισμένο.
45 Τότε, πηγαίνει και παίρνει μαζί του άλλα επτά πνεύματα πονηρότερα απ’ αυτό, και αφού μπουν μέσα, κατοικούν εκεί· και γίνονται τα τελευταία χειρότερα από τα πρώτα. Έτσι θα είναι και σ’ αυτή την πονηρή γενεά.