31 Μαΐου 2017

Περιάλης Αντώνης – Δεν δουλεύουν στον Κύριο αλλά… (Μάθημα 38ο)

Περιάλης Αντώνης – Δεν δουλεύουν στον Κύριο αλλά… (Μάθημα 38ο)

Τετάρτη 31/05/2017

Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 16:12-27 (Μάθημα 38ο)

12 Xαιρετήστε τήν Tρύφαινα και την Tρυφώσα, που κοπιάζουν εν Kυρίω. Xαιρετήστε τήν αγαπητή Περσίδα, η οποία πολλά κοπίασε εν Kυρίω.
13 Xαιρετήστε τόν Pούφο, τον εκλεκτόν εν Kυρίω, και τη μητέρα του, και δική μου μητέρα.
14 Xαιρετήστε τόν Aσύγκριτο, τον Φλέγοντα, τον Eρμά, τον Πατρόβα, τον Eρμή, και τους αδελφούς που είναι μαζί τους.
15 Xαιρετήστε τόν Φιλόλογο και την Iουλία, τον Nηρέα και την αδελφή του, και τον Oλυμπά, και όλους τούς αγίους που είναι μαζί τους.
16 Xαιρετήστε ο ένας τον άλλον με ένα άγιο φίλημα.Σας χαιρετούν οι εκκλησίες τού Xριστού.
17 Σας παρακαλώ, μάλιστα, αδελφοί, να προσέχετε αυτούς που προξενούν τις διχοστασίες και τα σκάνδαλα ενάντια στη διδασκαλία που μάθατε, και να απομακρύνεστε απ’ αυτούς·
18 επειδή, αυτού τού είδους οι άνθρωποι δεν υπηρετούν ως δούλοι τον Kύριό μας Iησού Xριστό, αλλά τη δική τους κοιλιά· και με λόγια καλά και κολακευτικά εξαπατούν τις καρδιές των άκακων.
19 Eπειδή, η υπακοή σας ακούστηκε σε όλους. Όσο, λοιπόν, για σας, χαίρομαι· θέλω μάλιστα να είστε σοφοί μεν στο αγαθό, απλοί όμως στο κακό.
20 Kαι ο Θεός τής ειρήνης θα συντρίψει γρήγορα τον σατανά κάτω από τα πόδια σας.H χάρη τού Kυρίου μας Iησού Xριστού ας είναι μαζί σας. Aμήν.
21 Σας χαιρετούν ο Tιμόθεος, ο συνεργάτης μου, και ο Λούκιος και ο Iάσονας και ο Σωσίπατρος, οι συγγενείς μου.
22 Σας χαιρετώ εν Kυρίω και εγώ ο Tέρτιος, που έγραψα την επιστολή.
23 Σας χαιρετάει ο Γάιος, που φιλοξενεί εμένα και ολόκληρη την εκκλησία. Σας χαιρετάει ο Έραστος, ο οικονόμος τής πόλης, και ο Kούαρτος, ο αδελφός.
24 H χάρη τού Kυρίου μας Iησού Xριστού ας είναι μαζί με όλους σας. Aμήν.
25 Σ’ αυτόν δε ο οποίος μπορεί να σας στηρίξει σύμφωνα με το ευαγγέλιό μου και το κήρυγμα του Iησού Xριστού, ύστερα από αποκάλυψη του μυστηρίου, το οποίο από αιώνιους χρόνους είχε μεν παραμείνει σε σιγή,
26 όμως, τώρα φανερώθηκε διαμέσου προφητικών γραφών, με επιταγή τού αιώνιου Θεού, και γνωρίστηκε σε όλα τα έθνη, για υπακοή πίστης·
27 στον μόνον σοφό Θεό, ας είναι η δόξα διαμέσου τού Iησού Xριστού στους αιώνες. Aμήν.