20 Φεβρουαρίου 2019

Περιάλης Αντώνης – Διατήρηση της ενότητας και διακονίες! (Μάθημα 8ο)

Περιάλης Αντώνης – Διατήρηση της ενότητας και διακονίες! (Μάθημα 8ο)

Τετάρτη – 20/02/2019

Σειρά Μαθημάτων – Προς Εφεσίους 4:1-6 (Μάθημα 8ο)

1 Σας παρακαλώ, λοιπόν, εγώ ο φυλακισμένος, χάρη τού Kυρίου, να περπατήσετε άξια της πρόσκλησής του, με την οποία προσκληθήκατε,
2 με κάθε ταπεινοφροσύνη και πραότητα, με μακροθυμία, υποφέροντας ο ένας τον άλλον με αγάπη,
3 φροντίζοντας με ζήλο να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος διαμέσου τού συνδέσμου τής ειρήνης.
4 Ένα σώμα και ένα Πνεύμα, όπως και προσ-κληθήκατε με μία ελπίδα τής πρόσκλησής σας·
5 ένας Kύριος, μία πίστη, ένα βάπτισμα·
6 ένας Θεός και Πατέρας όλων, αυτός που είναι επάνω από όλους, και διαμέσου όλων, και μέσα σε όλους εσάς.