13 Φεβρουαρίου 2022

Περιάλης Αντώνης – Ευτυχισμένοι με τον τρόπο του Χριστού!

Περιάλης Αντώνης – Ευτυχισμένοι με τον τρόπο του Χριστού!

Κυριακή – 13/02/2022

Περικοπή: Κατά Ματθαίον 5:1-12

1 Όταν, όμως, είδε τα πλήθη, ανέβηκε στο βουνό, και αφού κάθησε, ήρθαν κοντά του οι μαθητές του.
2 Και ανοίγοντας το στόμα του, τους δίδασκε, λέγοντας:
3 Μακάριοι οι φτωχοί στο πνεύμα· επειδή, δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών.
4 Μακάριοι αυτοί που πενθούν· επειδή, αυτοί θα παρηγορηθούν.
5 Μακάριοι οι πράοι· επειδή, αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη.
6 Μακάριοι αυτοί που πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη· επειδή, αυτοί θα χορτάσουν.
7 Μακάριοι αυτοί που ελεούν· επειδή, αυτοί θα ελεηθούν.
8 Μακάριοι οι καθαροί στην καρδιά· επειδή, αυτοί θα δουν τον Θεό.
9 Μακάριοι οι ειρηνοποιοί· επειδή, αυτοί θα ονομαστούν γιοι τού Θεού.
10 Μακάριοι αυτοί που έχουν διωχθεί εξαιτίας τής δικαιοσύνης· επειδή, δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών.
11 Μακάριοι είστε, όταν σας ονειδίσουν, και σας θέσουν υπό διωγμό, και πουν εναντίον σας κάθε κακό λόγο, λέγοντας ψέματα, εξαιτίας μου.
12 Χαίρεστε και αγάλλεστε, επειδή ο μισθός σας είναι πολύς στους ουρανούς· έτσι, εξάλλου, έθεσαν υπό διωγμό τούς προφήτες πριν από σας.