13 Μαΐου 2020

Περιάλης Αντώνης – Εγκαρτέρηση, Αφοσίωση, Προσκόλληση! (Μάθημα 11ο)

Περιάλης Αντώνης – Εγκαρτέρηση, Αφοσίωση, Προσκόλληση! (Μάθημα 11ο)

Τετάρτη 13/05/2020

Σειρά Μαθημάτων –  Προς Κολοσσαείς 4:2-10 (Μάθημα 11ο)

2 Επιμένετε στην προσευχή, αγρυπνώντας σ’ αυτή με ευχαριστία·
3 ταυτόχρονα, προσεύχεστε και για μας, για να μας ανοίξει ο Θεός θύρα τού λόγου, για να μιλήσουμε το μυστήριο του Χριστού, για το οποίο και είμαι φυλακισμένος·
4 για να το φανερώσω, όπως πρέπει να μιλήσω.
5 Περπατάτε με φρόνηση προς τους έξω, εξαγοραζόμενοι τον καιρό.
6 Ο λόγος σας [ας είναι] πάντοτε με χάρη, αρτυμένος με αλάτι, για να ξέρετε πώς πρέπει να αποκρίνεστε προς κάθε έναν ξεχωριστά.
7 Όλα όσα αφορούν εμένα θα σας τα φανερώσει ο Τυχικός, ο αγαπητός αδελφός, και πιστός διάκονος και σύνδουλος εν Κυρίω·
8 που τον έστειλα σε σας γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, για να μάθει την κατάστασή σας, και να παρηγορήσει τις καρδιές σας·
9 μαζί με τον Ονήσιμο, τον πιστό και αγαπητό αδελφό, που είναι από σας· θα σας φανερώσουν όλα όσα γίνονται εδώ.
10 Σας χαιρετάει ο Αρίσταρχος, ο συναιχμάλωτός μου, και ο Μάρκος, ο ανεψιός τού Βαρνάβα, για τον οποίο πήρατε παραγγελίες· αν έρθει σε σας, να τον υποδεχθείτε·