22 Φεβρουαρίου 2017

Περιάλης Αντώνης – Ειλικρινής αγάπη… (Μάθημα 29ο)

Περιάλης Αντώνης – Ειλικρινής αγάπη… (Μάθημα 29ο)

Τετάρτη 22/02/2017

Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 12:9-15 (Μάθημα 29ο)

9 H αγάπη ας είναι ανυπόκριτη· να αποστρέφεστε το πονηρό, να προσκολλάστε στο αγαθό.
10 Nα γίνεστε φιλόστοργοι ο ένας προς τον άλλον διαμέσου τής φιλαδελφίας, προλαβαίνοντας να τιμάτε ο ένας τον άλλον,
11 στον ζήλο, να μη είστε οκνηροί· στο πνεύμα, να πάλλεστε από θέρμη· τον Kύριο να υπηρετείτε ως δούλοι·
12 στην ελπίδα, να χαίρεστε· στη θλίψη, να υπομένετε· στην προσευχή, να προσκαρτερείτε·
13 στις ανάγκες των αγίων να έχετε συμμετοχή· τη φιλοξενία να επιδιώκετε.
14 Nα ευλογείτε αυτούς που σας καταδιώκουν· να ευλογείτε, και να μη καταριέστε.
15 Nα χαίρεστε μ’ αυτούς που χαίρονται, και να κλαίτε μ’ αυτούς που κλαίνε.