5 Οκτωβρίου 2014

Περιάλης Αντώνης – Eις πάντας έγινα τα πάντα

Περιάλης Αντώνης – Eις πάντας έγινα τα πάντα

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 05/10/2014

Προς Κορινθίους Α’ 9:19-23
19 Επειδή, αν και είμαι ελεύθερος από όλους, δούλωσα τον εαυτό μου σε όλους, για να κερδήσω τούς περισσότερους.
20 Και έγινα στους Ιουδαίους, σαν Ιουδαίος, για να κερδήσω τούς Ιουδαίους· σ’ αυτούς που είναι κάτω από νόμο, σαν να είμαι κάτω από νόμο, για να κερδήσω αυτούς που είναι κάτω από νόμο·
21 σ’ αυτούς που είναι χωρίς νόμο, σαν να είμαι χωρίς νόμο, (όχι ότι είμαι χωρίς νόμο στον Θεό, αλλά με νόμο στον Χριστό), για να κερδήσω αυτούς που είναι χωρίς νόμο·
22 έγινα στους ασθενείς σαν ασθενής, για να κερδήσω τούς ασθενείς· σε όλους έγινα τα πάντα, για να σώσω με κάθε τρόπο μερικούς.
23 Και το κάνω αυτό για το ευαγγέλιο, για να γίνω συγκοινωνός του.