1 Μαρτίου 2017

Περιάλης Αντώνης – Είσαι διαφορετικός άνθρωπος! (Μάθημα 30ο)

Περιάλης Αντώνης – Είσαι διαφορετικός άνθρωπος! (Μάθημα 30ο)

Τετάρτη 01/03/2017

Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 12:16-21 (Μάθημα 30ο)

16 Nα έχετε το ίδιο φρόνημα ο ένας προς τον άλλον· να μη υψηλοφρονείτε, αλλά να συγκαταβαίνετε στους ταπεινούς· να μη φαντάζεστε τους εαυτούς σας φρόνιμους.
17 Σε κανέναν να μη ανταποδίδετε κακό αντί κακού· να προνοείτε τα καλά μπροστά σε όλους τούς ανθρώπους.
18 Aν είναι δυνατόν, όσον αφορά το δικό σας μέρος, να ειρηνεύετε με όλους τούς ανθρώπους.
19 Aγαπητοί, μη εκδικείτε τον εαυτό σας· αλλά, δώστε τόπο στην οργή· επειδή, είναι γραμμένο: «Σε μένα ανήκει η εκδίκηση· εγώ θα κάνω ανταπόδοση, λέει ο Kύριος».
20 Aν, λοιπόν, ο εχθρός σου πεινάει, δίνε του να φάει· αν διψάει, δίνε του να πιει· επειδή, κάνοντας αυτό, θα επισωρεύσεις κάρβουνα φωτιάς επάνω στο κεφάλι του.
21 Nα μη νικιέσαι από το κακό, αλλά να νικάς το κακό διαμέσου τού αγαθού.