23 Δεκεμβρίου 2018

Περιάλης Αντώνης – Έλα Κύριε Ιησού!

Περιάλης Αντώνης – Έλα Κύριε Ιησού!

Ομιλία Πριν Την Κοινωνία – 23/12/2018

Αποκάλυψη 22:16-17

16 Εγώ, ο Ιησούς, έστειλα τον άγγελό μου για να δώσει σε σας μαρτυρία γι’ αυτά, στις εκκλησίες· εγώ είμαι η ρίζα και το γένος τού Δαβίδ, το αστέρι, το λαμπερό και πρωινό.
17 Και το Πνεύμα και η νύφη λένε: Έλα, και όποιος ακούει, ας πει: Έλα· και όποιος διψάει, ας έρθει· και όποιος θέλει, ας παίρνει δωρεάν το νερό τής ζωής.