25 Νοεμβρίου 2020

Περιάλης Αντώνης – Ένας καλός υπηρέτης του Ιησού Χριστού! (Μάθημα 7ο)

Περιάλης Αντώνης – Ένας καλός υπηρέτης του Ιησού Χριστού! (Μάθημα 7ο)

Τετάρτη 25/11/2020

Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον Α’  4:1-6 (Μάθημα 7ο)

1 ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ, μάλιστα, λέει με σαφήνεια, ότι στους έσχατους καιρούς μερικοί θα αποστατήσουν από την πίστη, προσέχοντας σε πνεύματα πλάνης και σε διδασκαλίες δαιμονίων,
2 διαμέσου τής υπόκρισης ψευδολόγων, που έχουν τη συνείδησή τους καυτηριασμένη,
3 οι οποίοι εμποδίζουν τον γάμο, προστάζοντας αποχή από ορισμένα φαγητά, τα οποία ο Θεός τα έκτισε για να τα παίρνουν με ευχαριστία οι πιστοί και εκείνοι που γνώρισαν την αλήθεια.
4 Επειδή, κάθε κτίσμα τού Θεού είναι καλό, και κανένα δεν είναι απορρίψιμο, όταν παίρνεται με ευχαριστία·
5 επειδή, αγιάζεται διαμέσου τού λόγου τού Θεού και διαμέσου τής προσευχής.
6 Συμβουλεύοντας αυτά στους αδελφούς, θα είσαι καλός διάκονος του Ιησού Χριστού, που θα τρέφεσαι με τα λόγια τής πίστης, και της καλής διδασκαλίας που παρακολούθησες·