25 Μαρτίου 2020

Περιάλης Αντώνης – Ενωμένοι με τον Χριστό να περπατάμε! (Μάθημα 7ο)

Περιάλης Αντώνης – Ενωμένοι με τον Χριστό να περπατάμε! (Μάθημα 7ο)

Τετάρτη 25/03/2020

Σειρά Μαθημάτων – Προς Κολοσσαείς 2:6-12 (Μάθημα 7ο)

6 Όπως, λοιπόν, παραλάβατε τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο, περπατάτε [ενωμένοι] μ’ αυτόν,
7 ριζωμένοι και εποικοδομούμενοι σ’ αυτόν, και στερεωνόμενοι στην πίστη, όπως διδαχθήκατε, περισσεύοντας σ’ αυτή με ευχαριστία.
8 Βλέπετε μη σας εξαπατήσει κάποιος διαμέσου τής φιλοσοφίας και της μάταιης απάτης, σύμφωνα με την παράδοση των ανθρώπων, σύμφωνα με τα στοιχεία τού κόσμου, και όχι σύμφωνα με τον Χριστό.
9 Επειδή, μέσα σ’ αυτόν κατοικεί ολόκληρο το πλήρωμα της θεότητας σωματικά·
10 και μέσα σ’ αυτόν είστε πλήρεις, αυτός που είναι η κεφαλή κάθε αρχής και εξουσίας·
11 στον οποίο περιτμηθήκατε, με αχειροποίητη περιτομή, όταν ξεντυθήκατε το σώμα των αμαρτιών της σάρκας διαμέσου τής περιτομής τού Χριστού,
12 καθόσον συνθαφτήκατε μαζί του στο βάπτισμα· με τον οποίο και συναναστηθήκατε διαμέσου τής πίστης τής ενέργειας του Θεού, ο οποίος τον ανέστησε από τους νεκρούς.