24 Σεπτεμβρίου 2017

Περιάλης Αντώνης – Επειδή αγαπάμε τους αδελφούς!

Περιάλης Αντώνης – Επειδή αγαπάμε τους αδελφούς!

Ομιλία Πριν Την Κοινωνία – 24/09/2017

Ιωάννου Α’ 3:14

14 Εμείς γνωρίζουμε ότι έχουμε μεταβεί από τον θάνατο στη ζωή, επειδή αγαπάμε τους αδελφούς· εκείνος που δεν αγαπάει τον αδελφό του, μένει μέσα στον θάνατο.