1 Μαρτίου 2023

Περιάλης Αντώνης – Επειδή σέβονταν το Θεό…

Περιάλης Αντώνης – Επειδή σέβονταν το Θεό…

Τετάρτη 01/03/2023

15 Και ο βασιλιάς των Αιγυπτίων μίλησε στις μαμές των Εβραίων, (από τις οποίες η μία ονομαζόταν Σεπφώρα, και η άλλη Φουά),
16 και είπε: Όταν μαιεύετε τις Εβραίες, και τις δείτε επάνω στη γέννα, αν μεν είναι αρσενικό, να το θανατώνετε· αν, όμως, είναι θηλυκό, τότε ας ζήσει.
17 Και οι μαμές φοβήθηκαν τον Θεό, και δεν έκαναν όπως είχε πει σ’ αυτές ο βασιλιάς τής Αιγύπτου, αλλά άφηναν τα αρσενικά να ζουν.
18 Και αφού ο βασιλιάς τής Αιγύπτου κάλεσε τις μαμές, είπε σ’ αυτές: Γιατί κάνετε αυτό το πράγμα, και αφήνετε τα αρσενικά να ζουν;
19 Και οι μαμές αποκρίθηκαν στον Φαραώ ότι: Οι Εβραίες δεν είναι όπως οι γυναίκες της Αιγύπτου· επειδή, είναι εύρωστες, και γεννούν πριν μπουν σ’ αυτές οι μαμές.
20 Και ο Θεός αγαθοποιούσε τις μαμές· και ο λαός πληθυνόταν, και δυναμωνόταν υπερβολικά.
21 Και επειδή οι μαμές φοβόνταν τον Θεό, έκανε σ’ αυτές σπίτια.
22 Και ο Φαραώ πρόσταξε ολόκληρο τον λαό του, λέγοντας: Κάθε αρσενικό που θα γεννηθεί, να το ρίχνετε στον ποταμό· και κάθε θηλυκό να το αφήνετε να ζει.