27 Οκτωβρίου 2019

Περιάλης Αντώνης – Εσείς έχετε χρίσμα από του Αγίου!

Περιάλης Αντώνης – Εσείς έχετε χρίσμα από του Αγίου!

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 27/10/2019

Ιωάννου Α’ 2:20-21

20 Κι εσείς έχετε χρίσμα από τον Άγιο, και τα γνωρίζετε όλα.
21 Δεν σας έγραψα επειδή δεν γνωρίζετε την αλήθεια, αλλά επειδή τη γνωρίζετε, και επειδή κάθε ψέμα δεν είναι από την αλήθεια.