17 Νοεμβρίου 2019

Περιάλης Αντώνης – Εσείς είστε από τον Θεό!

Περιάλης Αντώνης – Εσείς είστε από τον Θεό!

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 17/11/2019

Ιωάννου Α’ 4:4-6

4 Εσείς, παιδάκια, είστε από τον Θεό και τους έχετε νικήσει· επειδή, μεγαλύτερος είναι αυτός που είναι μέσα σε σας, παρά αυτός που είναι μέσα στον κόσμο.
5 Αυτοί είναι από τον κόσμο· γι’ αυτό μιλούν από τον κόσμο, και ο κόσμος τούς ακούει.
6 Εμείς είμαστε από τον Θεό· εκείνος που γνωρίζει τον Θεό, ακούει εμάς, όποιος δεν είναι από τον Θεό, δεν ακούει εμάς. Από τούτο γνωρίζουμε το πνεύμα τής αλήθειας και το πνεύμα τής πλάνης.