8 Απριλίου 2020

Περιάλης Αντώνης – Εστιάζοντας το μυαλό στα ουράνια! (Μάθημα 9ο)

Περιάλης Αντώνης – Εστιάζοντας το μυαλό στα ουράνια! (Μάθημα 9ο)

Τετάρτη 08/04/2020

Σειρά Μαθημάτων – Προς Κολοσσαείς 3:1-11 (Μάθημα 9ο)

1 Αν, λοιπόν, συναναστηθήκατε μαζί με τον Χριστό, τα άνω ζητάτε, όπου είναι ο Χριστός καθισμένος στα δεξιά τού Θεού.
2 Τα άνω φρονείτε, όχι αυτά που είναι επάνω στη γη.
3 Επειδή, πεθάνατε, και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό μέσα στον Θεό.
4 Όταν ο Χριστός, η ζωή μας, φανερωθεί, τότε κι εσείς θα φανερωθείτε μαζί του μέσα σε δόξα.
5 Νεκρώσετε, λοιπόν, τα μέλη σας που είναι επάνω στη γη: Πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, κακή επιθυμία, και την πλεονεξία, που είναι ειδωλολατρεία·
6 για τα οποία έρχεται η οργή τού Θεού επάνω στους γιους τής απείθειας·
7 στα οποία κι εσείς περπατήσατε κάποτε, όταν ζούσατε ανάμεσά τους.
8 Τώρα, όμως, απορρίψτε κι εσείς από το στόμα σας όλα αυτά: Οργή, θυμό, κακία, βλασφημία, αισχρολογία.
9 Μη λέτε ψέματα ο ένας στον άλλον, αφού ξεντυθήκατε τον παλιό άνθρωπο, μαζί με τις πράξεις του·
10 και ντυθήκατε τον καινούργιο, αυτόν που ανακαινίζεται σε επίγνωση, σύμφωνα με την εικόνα εκείνου που τον έκτισε·
11 όπου δεν υπάρχει Έλληνας και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και μέσα σε όλα είναι ο Χριστός.