30 Ιουλίου 2017

Περιάλης Αντώνης – Εξομολογείστε τις αμαρτίες σας…

Περιάλης Αντώνης – Εξομολογείστε τις αμαρτίες σας…

Ομιλία Πριν Την Κοινωνία – 30/07/2017

Ιακώβου 5:16

16 Εξομολογείστε ο ένας στον άλλον τα πταίσματά σας, και προσεύχεστε ο ένας για τον άλλον για να γιατρευτείτε. Πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου που γίνεται ένθερμα.