2 Δεκεμβρίου 2020

Περιάλης Αντώνης – Φανερή πρόοδος σε όλα! (Μάθημα 8ο)

Περιάλης Αντώνης – Φανερή πρόοδος σε όλα! (Μάθημα 8ο)

Τετάρτη 02/12/2020

Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον Α’  4:6-16 (Μάθημα 8ο)

6 Συμβουλεύοντας αυτά στους αδελφούς, θα είσαι καλός διάκονος του Ιησού Χριστού, που θα τρέφεσαι με τα λόγια τής πίστης, και της καλής διδασκαλίας που παρακολούθησες·
7 τους δε βέβηλους μύθους και κατάλληλους για γριές, απόφευγέ τους· και γύμναζε τον εαυτό σου στην ευσέβεια.
8 Επειδή, η σωματική εξάσκηση είναι ωφέλιμη για λίγο· η ευσέβεια, όμως, είναι για όλα ωφέλιμη, έχοντας υπόσχεση για την παρούσα ζωή και για τη μέλλουσα.
9 Πιστός ο λόγος και άξιος κάθε αποδοχής.
10 Επειδή, γι’ αυτό και κοπιάζουμε και χλευαζόμαστε, επειδή ελπίζουμε στον ζωντανό Θεό, που είναι Σωτήρας όλων των ανθρώπων, μάλιστα των πιστών.
11 Αυτά να παραγγέλλεις και να διδάσκεις.
12 Κανένας ας μη καταφρονεί τη νεότητά σου, αλλά γίνε τύπος των πιστών σε λόγο, σε συναναστροφή, σε αγάπη, σε πνεύμα, σε πίστη, σε αγνότητα.
13 Μέχρις ότου έρθω, να καταγίνεσαι στην ανάγνωση, στην προτροπή, στη διδασκαλία.
14 Μη παραμελείς το χάρισμα που υπάρχει μέσα σου, το οποίο δόθηκε σε σένα διαμέσου προφητείας, με επίθεση των χεριών τού πρεσβυτερίου.
15 Αυτά να μελετάς, σ’ αυτά να μένεις, για να είναι σε όλους φανερή η προκοπή σου.
16 Πρόσεχε στον εαυτό σου και στη διδασκαλία· επίμενε σ’ αυτά. Επειδή, κάνοντας αυτό, θα σώσεις και τον εαυτό σου και εκείνους που σε ακούν.