25 Δεκεμβρίου 2019

Περιάλης Αντώνης – Για να κερδίσω τον Χριστό! (Μάθημα 8ο)

Περιάλης Αντώνης – Για να κερδίσω τον Χριστό! (Μάθημα 8ο)

Τετάρτη 25/12/2019

Σειρά Μαθημάτων – Προς Φιλιππησίους 3:7-12 (Μάθημα 8ο)

7 όμως, εκείνα που ήσαν σε μένα κέρδη, αυτά τα θεώρησα ζημία για τον Χριστό.
8 Μάλιστα δε και θεωρώ ότι τα πάντα είναι ζημία απέναντι στο έξοχο της γνώσης τού Ιησού Χριστού τού Κυρίου μου· για τον οποίο ζημιώθηκα τα πάντα, και θεωρώ ότι είναι σκύβαλα, για να κερδίσω τον Χριστό,
9 και να βρεθώ σ’ αυτόν, μη έχοντας δική μου δικαιοσύνη, αυτή από τον νόμο, αλλά εκείνη διαμέσου τής πίστης τού Χριστού, τη δικαιοσύνη, αυτή από τον Θεό διαμέσου τής πίστης·
10 για να γνωρίσω αυτόν, και τη δύναμη της ανάστασής του, και την κοινωνία των παθημάτων του, συμμορφούμενος με τον θάνατό του·
11 αν κατά κάποιον τρόπο φτάσω στην εξανάσταση των νεκρών.
12 Όχι ότι έλαβα κιόλας το βραβείο ή έγινα ήδη τέλειος· τρέχω, όμως, πίσω απ’ αυτό, ίσως το αποκτήσω, για το οποίο και αποκτήθηκα από τον Ιησού Χριστό.