12 Ιουνίου 2022

Περιάλης Αντώνης – Γιορτάζουμε Πεντηκοστή!

Περιάλης Αντώνης – Γιορτάζουμε Πεντηκοστή!

Κυριακή – 12/06/2022

Περικοπή: Ιωήλ  2:18-32

18 Και ο Κύριος θα ζηλοτυπήσει για τη γη του, και θα λυπηθεί τον λαό του.
19 Ναι, ο Κύριος θα απαντήσει, και θα πει στον λαό του: Δέστε, εγώ θα στείλω σε σας το σιτάρι, και το κρασί, και το λάδι, και θα γεμίσετε απ’ αυτά·και δεν θα σας ξανακάνω όνειδος ανάμεσα στα έθνη.
20 Αλλά, θα απομακρύνω από σας τον [πολέμιο] από τον βορρά,και θα τον εξώσω σε άνυδρη και έρημη γη, με το πρόσωπό του προς την ανατολική θάλασσα, και το πίσω του μέρος προς τη δυτική θάλασσα,και η δυσωδία του θα ανέβει, και η κακή οσμή του θα υψωθεί, επειδή έπραξε μεγάλα.
21 Μη φοβάσαι, γη· χαίρε και ευφραίνου· επειδή, ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία.
22 Μη τρομάζετε, κτήνη τής πεδιάδας· επειδή, οι βοσκές τής ερήμου βλασταίνουν,επειδή, το δέντρο φέρνει τον καρπό του, η συκιά και η άμπελος βγάζουν τη δύναμή τους.
23 Και, τα παιδιά της Σιών, χαίρεστε, και ευφραίνεστε στον Κύριο τον Θεό σας·επειδή, σας έδωσε την πρώιμη βροχή έγκαιρα, και θα βρέξει σε σας βροχή πρώιμη και όψιμη, [όπως] πρωτύτερα.
24 Και τα αλώνια θα γεμίσουν από σιτάρι, και οι ληνοί θα ξεχειλίσουν από κρασί και λάδι. 25 Και θα αναπληρώσω σε σας τα χρόνια που κατέφαγε η ακρίδα, ο βρούχος, και η ερυσίβη, και η κάμπια, το μεγάλο μου στράτευμα, που είχα στείλει εναντίον σας.
26 Και θα φάτε άφθονα, και θα χορτάσετε, και θα αινέσετε το όνομα του Κυρίου τού Θεού σας· που έκανε με σας θαυμάσια· και ο λαός μου δεν θα ντροπιαστεί στον αιώνα.
27 Και θα γνωρίσετε ότι εγώ [είμαι] στο μέσον τού Ισραήλ, και εγώ [είμαι] ο Κύριος ο Θεός σας, και δεν υπάρχει κανένας άλλος· και ο λαός μου δεν θα ντροπιαστεί στον αιώνα.
28 ΚΑΙ ύστερα απ’ αυτά θα εκχέω το πνεύμα μου επάνω σε κάθε σάρκα·και θα προφητεύσουν οι γιοι σας, και οι θυγατέρες σας·οι πρεσβύτεροί σας θα ονειρευτούν όνειρα, οι νέοι σας θα δουν οράσεις.
29 Κι ακόμα, επάνω στους δούλους [μου] κι επάνω στις δούλες [μου] κατά τις ημέρες εκείνες θα εκχέω το πνεύμα μου.
30 Και θα δείξω τέρατα στους ουρανούς κι επάνω στη γη, αίμα, και φωτιά, και αναθυμίαση καπνού.
31 Ο ήλιος θα μεταστραφεί σε σκοτάδι, και το φεγγάρι σε αίμα, πριν έρθει η ημέρα τού Κυρίου, η μεγάλη και περιφανής.
32 Και οποιοσδήποτε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θα σωθεί·επειδή, στο βουνό Σιών, και στην Ιερουσαλήμ, θα είναι σωτηρία, όπως έχει πει ο Κύριος, και στους υπόλοιπους, που ο Κύριος θα προσκαλέσει.