13 Νοεμβρίου 2022

Περιάλης Αντώνης – Η δόξα τού Κυρίου ανέτειλε επάνω σου!

Περιάλης Αντώνης – Η δόξα τού Κυρίου ανέτειλε επάνω σου!

Κυριακή 13/11/2022

1 ΣΗΚΩ, φωτίζου· επειδή, το φως σου ήρθε, και η δόξα τού Κυρίου ανέτειλε επάνω σου.
2 Επειδή, δες, σκοτάδι θα σκεπάσει τη γη, και παχύ σκοτάδι τα έθνη· επάνω, όμως, σε σένα θα ανατείλει ο Κύριος, και η δόξα του θα φανερωθεί επάνω σου.
3 Και τα έθνη θάρθουν στο φως σου, και οι βασιλιάδες στη λάμψη τής ανατολής σου.
4 Ύψωσε τα μάτια σου ολόγυρα, και δες· όλοι αυτοί συγκεντρώνονται, έρχονται σε σένα· οι γιοι σου θάρθουν από μακριά, και οι θυγατέρες σου θα τραφούν στα πλευρά [σου].
5 Τότε, θα δεις, και θα χαρείς, και η καρδιά σου θα εκπλαγεί και θα πλατυνθεί· επειδή, η αφθονία τής θάλασσας θα στραφεί σε σένα· οι δυνάμεις των εθνών θάρθουν σε σένα.
6 Πλήθος από καμήλες θα σε σκεπάσει, οι δρομάδες [καμήλες] τού Μαδιάμ και του Γεφά· όλοι εκείνοι από τη Σεβά θάρθουν· χρυσάφι και λιβάνι θα φέρουν· και θα ευαγγελίζονται τους επαίνους τού Κυρίου.
7 Όλα τα πρόβατα του Κηδάρ θα συναχθούν σε σένα· τα κριάρια τού Νεβαϊώθ θα είναι σε δική σου χρήση· θα προσφερθούν ευπρόσδεκτα επάνω στο θυσιαστήριό μου, και εγώ θα δοξάσω τον οίκο τής δόξας μου.
8 Ποιοι είναι αυτοί που πετούν σαν σύννεφα, και σαν περιστέρια στις θυρίδες τους;
9 Τα νησιά, βέβαια, θα προσμείνουν εμένα, και πρώτα απ’ όλα τα πλοία τής Θαρσείς, για να φέρουν τούς γιους σου από μακριά, το ασήμι τους και το χρυσάφι τους μαζί τους, για το όνομα του Κυρίου τού Θεού σου, και για τον Άγιο του Ισραήλ, επειδή σε δόξασε.
10 Και οι γιοι των αλλογενών θα ανοικοδομήσουν τα τείχη σου, και οι βασιλιάδες τους θα σε υπηρετήσουν· επειδή, σε πάταξα μέσα στην οργή μου, όμως χάρη τής εύνοιάς μου σε ελέησα.
11 Και οι πύλες σου θα είναι πάντοτε ανοιχτές· δεν θα κλειστούν, ημέρα και νύχτα, για να οδηγούν μέσα σε σένα τις δυνάμεις των εθνών, και να φέρνονται μέσα οι βασιλιάδες τους.
12 Επειδή, το έθνος και η βασιλεία, που δεν θα σε δούλευαν, θα αφανιστούν· ναι, τα έθνη εκείνα θα ερημωθούν, ολοκληρωτικά.