6 Απριλίου 2014

Περιάλης Αντώνης – Η ενότητα εν Χριστώ

Περιάλης Αντώνης – Η ενότητα εν Χριστώ

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 06/04/2014

Πρoς Eφεσίους 4:1-5

1 Σας παρακαλώ, λοιπόν, εγώ ο φυλακισμένος, χάρη τού Κυρίου, να περπατήσετε άξια της πρόσκλησής του, με την οποία προσκληθήκατε,
2 με κάθε ταπεινοφροσύνη και πραότητα, με μακροθυμία, υποφέροντας ο ένας τον άλλον με αγάπη,
3 φροντίζοντας με ζήλο να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος διαμέσου τού συνδέσμου τής ειρήνης.
4 Ένα σώμα και ένα Πνεύμα, όπως και προσκληθήκατε με μία ελπίδα τής πρόσκλησής σας·
5 ένας Κύριος, μία πίστη, ένα βάπτισμα·