2 Αυγούστου 2020

Περιάλης Αντώνης – Η μαρτυρία Του μέσα μας!

Περιάλης Αντώνης – Η μαρτυρία Του μέσα μας!

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 02/08/2020

Ιωάννου Α’ 5:10

10 Όποιος πιστεύει στον Υιό τού Θεού, έχει μέσα του τη μαρτυρία· όποιος δεν πιστεύει στον Θεό, έκανε τον Θεό ψεύτη, επειδή δεν πίστεψε στη μαρτυρία, την οποία μαρτυρία ο Θεός έδωσε για τον Υιό του.