7 Απριλίου 2019

Περιάλης Αντώνης – Η μαρτυρία Του μέσα μας!

Περιάλης Αντώνης – Η μαρτυρία Του μέσα μας!

Ομιλία Πριν την Θεία Κοινωνία – 07/04/2019

Ιωάννου Α’ 5:10​-12

10 Όποιος πιστεύει στον Υιό τού Θεού, έχει μέσα του τη μαρτυρία· όποιος δεν πιστεύει στον Θεό, έκανε τον Θεό ψεύτη, επειδή δεν πίστεψε στη μαρτυρία, την οποία μαρτυρία ο Θεός έδωσε για τον Υιό του.
11 Και η μαρτυρία είναι τούτη, ότι: Ο Θεός έδωσε σε μας αιώνια ζωή, κι αυτή η ζωή είναι μέσα στον Υιό του.
12 Εκείνος που έχει τον Υιό, έχει τη ζωή· εκείνος που δεν έχει τον Υιό τού Θεού, τη ζωή δεν έχει.